Огретен

 

Огретен съм, огретен
котката ме наблюдава.
Отминават ден след ден
мишката ми се смалява.

Горното четиристишие има за цел единствено да всели у потребителя чувство на огретеност.

Мила Василева

Министерският Съвет се пропуква

Министерският Съвет се пропуква

Министерският Съвет се пропуква