Таратанци

 

Текст, музика и видео – © Мила Василева, 2016

Песента е посветена на София, софиянци и софийския градски транспорт.

Свалете mp3 от https://soundcloud.com/old-times-art-…

(more…)

Огретен

 

Огретен съм, огретен
котката ме наблюдава.
Отминават ден след ден
мишката ми се смалява.

Горното четиристишие има за цел единствено да всели у потребителя чувство на огретеност.

Мила Василева

Министерският Съвет се пропуква

Министерският Съвет се пропуква

Министерският Съвет се пропуква